cn域名闹了半年了,最近也没什么准谱,IT杂志的域名是在新网互联申请的,按照说明把身份证照片传了上去希望能通过!看到新勺网的主题禁不住心动换上了,100%仿造dedecms,在之上增加了一些作品不错!

                                                                                                                                     图为未完成时状态

6 评论

  1. 博主现在的主题我很喜欢,不知道能不能分享啊?我邮箱:whyun@vip.qq.com 谢谢!

    1. qq50875683联系购买吧,

  2. 博主现在的主题我很喜欢,不知道能不能分享啊?我邮箱:whyun@vip.qq.com 谢谢!

  3. 博主现在的主题我很喜欢,不知道能不能分享啊?我邮箱:whyun@vip.qq.com 谢谢!

  4. qq50875683联系购买吧,

  5. qq50875683联系购买吧,

发表评论